MEDICIN KØBT I UDLANDET


B12 vitamin injektionsvæske indkøbt i udlandet

Lægen skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit faglige virke. Det indebærer, at lægen skal kunne identificere det lægemiddel, som lægen skal give.

Vi kan ikke med 100% sikkerhed vide, om der er de indholdsstoffer i der skal være, og kan derfor ikke tilbyde injektioner med udenlandsk injektionsvæske her i klinikken.