PRAKTISK INFORMATION

Konsultation på Postvænget: 

Vi oplever tiltagende problemer med mangel på tider og overholdelse af tider på dagen.

Derfor ønsker vi dette optimeret ved at minde om at: en konsultation varer 10 min.

Overenskomstem med Regionerne tillader IKKE honorering af flere tider eller dobbelttider samme dag.

Det anbefales derfor, at man kun kommer med én problemstilling pr konsultation for at sikre bedst mulig behandling, henvisning, information, etc. 

Ved konsultationens start skal evt. flere problemstillinger, symptomer eller spørgsmål derfor listes op, og der vil blive foretaget en prioritering af disse; hvor det vigtigste vil blive håndteret og andre udskudt til en anden konsultation.

Oplys sekretæren, hvis der er tale om attester og graviditet, da det kræves, at der afsættes ekstra tid.

Håber på forståelse herfor - til gavn for såvel patienter som personale.

OBS - Det er ikke muligt at bestille en tid til blodprøve efter kl. 14.30!

 

Aftenkonsultation onsdag:
KUN EFTER AFTALE
Denne konsultationsperiode er først og fremmest beregnet til opfølgende kontrol af patienter, som vanskeligt kan gå til læge i den normale arbejdstid. Onsdag aften er der kun afsat ganske kort tid til hver konsultation, så derfor vil du ikke kunne få lavet omfattende undersøgelser, udfyldt større attester eller lavet børne- og gravitiditetsundersøgelser.

 

Akut sygdom:
Akutte tider efter telefonisk aftale.

 

Tidsbestilling:
For at kunne tilrettelægge tiderne bedst muligt bedes du oplyse sekretæren om, hvad det drejer sig om, f.eks. børneundersøgelse, forsikringsattester, kontrolundersøgelse, blodprøver eller akut opstået sygdom

Vi kan blive forsinket alligevel – der bliver ofte behov for at behandle en akut syg uden tidsbestilling enten i lægehuset eller ved sygebesøg.

Tidsbestilling kan også bestilles via hjemmesiden under menupunkterne RECEPTFORNYELSE, TIDSBESTILLING, E-KONSULTATION eller den gule knap LOGIN HER (alle på forsiden).
I skolernes ferie skal al tidsbestilling dog foregå pr. tlf. 
VIGTIGT: Bestiller du for familiemedlem, skal der logges ind med pågældenes cpr nr.

 

Receptfornyelse:
Vi opfordrer til brug af vores hjemmeside, for at undgå lang ventetid i tlf. Klik på menupunkterne RECEPTFORNYELSE, TIDSBESTILLING, E-KONSULTATION eller den gule knap LOGIN HER (alle på forsiden). 

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinier, vil det fremover kun være muligt at bestille sove-/angstdæmpende medicin ved konsultation hos sygeplejersken.

 

Sygebesøg:
Du kan ringe mellem kl 8 og 8.45 og anmode om sygebesøg, hvis du eller din pårørende ikke kan komme i klinikken. Lægen kører ud, når det er nødvendigt, men du får den bedste behandling i klinikken, hvor lys, leje og instrumenter er for hånden.

 

E-konsultation:
Under menupunkterne RECEPTFORNYELSE, TIDSBESTILLING, E-KONSULTATION eller den gule knap LOGIN HER (alle på forsiden) kan du stille et kort, konkret spørgsmål til lægen.
Det er også via dette, du kan få visse svar fra os.

OBS IKKE AKUTTE spørgsmål. Der kan påregnes op til 5 dages svartid.
VIGTIGT: Spørger du på familiemedlems vegne, skal der logges ind med pågældenes cpr nr.

 

Min Læge:

Hvis du downloader appen "Min Læge" til din smartphone, kan du ligeledes skrive til lægen, bestille medicin og/eller bestille tid. Har du appen på til telefon, får du også en påmindelse om evt. tid ved lægen. 

 

Afbud:
Hvis du ikke kan overholde den aftalte tid, skal du melde afbud så hurtigt som muligt. Tænk på, at en anden så kan få glæde af tiden.

 

Nyt telefonnummer:
Husk at give besked, hvis du får nyt telefonnummer. Dette sker ikke automatisk.